อ.อรัญเรียกชาวบ้านกับบริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทยจำกัดทั้งสองฝ่ายประชุมทำความเข้าใจกันหาทางออกร่วมกัน | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย

อ.อรัญเรียกชาวบ้านกับบริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทยจำกัดทั้งสองฝ่ายประชุมทำความเข้าใจกันหาทางออกร่วมกัน | เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย.

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” align=”center” text_color=”#000000″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button]

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: เรา การกระทำ

อ.อรัญเรียกชาวบ้านกับบริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทยจำกัดทั้งสองฝ่ายประชุมทำความเข้าใจกันหาทางออกร่วมกัน และรูปภาพที่เกี่ยวข้องเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย

อ.อรัญเรียกชาวบ้านกับบริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทยจำกัดทั้งสองฝ่ายประชุมทำความเข้าใจกันหาทางออกร่วมกัน
อ.อรัญเรียกชาวบ้านกับบริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทยจำกัดทั้งสองฝ่ายประชุมทำความเข้าใจกันหาทางออกร่วมกัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย.

อ.อรัญฯ เรียกชาวบ้านและบริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันทำความเข้าใจและหาทางแก้ไขร่วมกัน *****วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายพงษ์พิเชฐ พงษ์นาค ปลัดอาวุโส รักษาการ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เชิญทั้งสองฝ่ายเข้าประชุมทำความเข้าใจกัน โดยมีนางพิมลวรรณ ผู้แทนที่ซื่อสัตย์ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จำกัด และคุณเสริม ฮันตยุง ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหานทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และนายสันติ เพชรสุริยะ ผู้ใหญ่บ้าน บ่อบัวโบสถ์ หมู่ที่ 10 ตำบลหานทราย อำเภออรัญประเทศ และนายจรูญ ประกอบพร นายกอบต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมเนื่องจากกรณีชาวบ้านบ่อบัวโบสถ์และ ชาวบ้านหนองบัวใต้ โดยมีผู้นำเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ร่วมกันขับไล่คนงานก่อสร้าง ***** นายเสริม ฮันตยุง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหานทราย กล่าวว่า ต่อมาชาวบ้านทราบว่ามีคนงานที่บริษัท เคเอสแอล จำกัด ได้เตรียมการ ในพื้นที่กรณีตั้งโรงงาน น้ำตาลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบต่อชาวบ้าน หลังจากมีการโต้เถียงกับชาวบ้านหลายต่อหลายครั้งจากบริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด มาศึกษาผลกระทบคุณภาพอากาศ ทิศทางลมหลักที่พัดเข้ามาในพื้นที่ ชุมชนทิศทางลมและกำหนดจุดตรวจวัดให้ครอบคลุมการศึกษาผลกระทบและกำหนดมาตรการ . กลุ่มชาวบ้านประมาณ 30 คนได้ประชุมเพื่อทำความเข้าใจกัน หาทางออกจากคนที่บริษัท KSL เข้ามาดำเนินงานอย่างถูกต้องหรือไม่ แต่บริษัท KSL ไม่ได้ทำอะไรนอกจากบอกชาวบ้าน บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จำกัด เขาสัญญากับชาวบ้านว่าจะยอมรับการปรับทบทวนและวิเคราะห์ผลกระทบของชาวบ้านในชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านพอใจในระดับหนึ่ง ในอดีตชาวบ้านได้ต่อต้านแรงงานในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูสถานการณ์และเห็นภาพกลุ่มชาวบ้านกว่า 30 คนได้ต่อต้านคนงานภายในค่ายก่อสร้างแล้ว และต่อมาทราบว่าเป็นห้องพักคนงานของบริษัท เคเอสแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จะลงทุนในการจัดตั้งโรงงานน้ำตาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว ทราบว่าบริษัทกำลังดำเนินการก่อสร้างโรงงาน อยู่ในขั้นตอนจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดของกฎหมาย และนำคนงานเข้าพื้นที่เท่านั้น เพื่อเตรียมจัดทำแนวเขตและทำความสะอาดพื้นที่ บ้านกลัวจะนำมลพิษมาสู่พื้นที่รวมทั้งแหล่งน้ำดิบที่ใช้สำหรับประปา *****นางสาว. พิมลวรรณ ตัวแทนผู้ซื่อสัตย์ บริษัท ไทยเทคนิคสิ่งแวดล้อม จำกัด กล่าวว่า สำหรับบริษัท KSL มีความตั้งใจที่จะลงทุนตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ นอกจากจะสนับสนุนโครงการของรัฐบาลในการสร้างโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ยังตอบสนองความต้องการของเกษตรกรจำนวนมากในจังหวัดสระแก้ว ต้องการปลูกอ้อยส่งโรงงานแทนการปลูกมันสำปะหลังซึ่งมีราคาต่ำมาตลอด และยังมีโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพื่อการส่งออก การสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชน ตั้งแต่เริ่มโครงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วนี้ คนบางกลุ่มได้ลุกขึ้นต่อต้านการให้ข้อมูลเท็จทุกรูปแบบเพื่อให้กำลังใจชาวบ้าน ที่ไม่ทราบข้อมูลทำให้เกิดความกลัวในหลายๆ เรื่อง เช่น น้ำเสียจะถูกปล่อยลงคลอง ถ่านหินลิกไนต์จะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง จะมีควันและกลิ่นที่เป็นพิษ เช่น ที่ดูน่ากลัวมาก แต่จริงๆ แล้วในการลงทุนของอุตสาหกรรมนโยบายขนาดนี้ต้องผ่านเกณฑ์วิชาการของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก่อนถึงมาตรการในการดำเนินการ กล่าวคือ ต้องไม่กระทบกระทั่งสิ่งแวดล้อมเดียวจะได้รับอนุญาตและ มีอีกหน่วยงานหนึ่งที่ควบคุมกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวดซึ่งต้องติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด เนื่องจากมีกลุ่มคนที่มีหัวหน้าหมู่บ้านขับไล่คนงานที่เป็นของเอกชนและไม่อนุญาตให้คนงานของบริษัทอยู่ในพื้นที่ ทนายความและเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผิดกฎหมายเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นและมีความผิดหลายกระทง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งถือเป็นข้าราชการที่นำการขับไล่ด้วยตนเอง *****นางสาว. พิมลวรรณ ไศศาสตร์ ตัวแทน บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย เสริมว่า เนื่องจากรัฐบาลประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว คนส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะต้องการให้โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่เดียวกันจึงได้ จะไม่กระจัดกระจายเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล มีโรงงานตั้งขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว อันที่จริงมีการประท้วงทุกรูปแบบที่นักลงทุนจำนวนมากไม่กล้าลงทุนจึงหันไปลงทุนในด้านอื่นแทน เหตุผลในการคัดค้านคือสระแก้วต้องการเป็นเมืองเกษตรกรรมมากกว่าที่จะเป็น ต้องการมลพิษ ในอดีตการเกษตรของจังหวัดสระแก้วไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากขาดแคลนน้ำในการเกษตร เวลานานเกินไป เมื่อภัยแล้งแห้งแล้งมาก จนทุกวันนี้ลูกหลานของสระแก้วหลายคนต้องละทิ้ง บ้านเกิดเพื่อหางานทำในพื้นที่อื่น ***รูปภาพ/อดิศักดิ์ สระแก้ว/ข่าว สมศักดิ์ สารคาญ/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน.

See also  ตลาดสัตว์เลี้ยงจตุจักร น้องรอต้าวอยู่น๊า | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ สวนจตุจักร แผนที่
See also  สุดโหด! เสาหลักแมลง 'โคโจ ชิโนบุ' ผู้ใช้พิษฆ่าอสูร | ดาบพิฆาตอสูร | Netflix | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ชิโนบุ

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://guardianseattle.com/
แบ่งปันที่นี่

See also  SPS Thai | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ บริษัท เอ ส บี อุตสาหกรรม เครื่องเรือน จำกัด

เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#ออรญเรยกชาวบานกบบรษทเทคนคสงแวดลอมไทยจำกดทงสองฝายประชมทำความเขาใจกนหาทางออกรวมกน.

[vid_tags]

อ.อรัญเรียกชาวบ้านกับบริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทยจำกัดทั้งสองฝ่ายประชุมทำความเข้าใจกันหาทางออกร่วมกัน

เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย.

ด้วย ข้อมูล ในหัวข้อ เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

Leave a Comment