ศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุข "บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด" | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ สงวน วงษ์ อุตสาหกรรม

by Somchai Apinya
0 comment

ศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุข "บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด" | สงวน วงษ์ อุตสาหกรรม.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สงวน วงษ์ อุตสาหกรรม หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://guardianseattle.com/ การกระทำ

ศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุข "บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด" และรูปภาพที่เกี่ยวข้องสงวน วงษ์ อุตสาหกรรม

ศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุข "บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด"

ศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุข "บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด"


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สงวน วงษ์ อุตสาหกรรม.

บริษัท สงวนวงศ์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นองค์กรหนึ่งที่สร้างองค์กรแห่งความสุขในแบบฉบับของตัวเอง โดยสำนักงานสนับสนุนสุขภาพองค์กร สำนักงานมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพ (ไทยเฮลท์) ได้เลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อองค์กรแห่งความสุข บริษัท สงวนวงศ์อุตสาหกรรม จำกัด มีความโดดเด่นในเรื่อง “ธรรมาภิบาลต่อองค์กร สู่ชุมชน”.

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://guardianseattle.com/
แบ่งปันที่นี่

สงวน วงษ์ อุตสาหกรรม – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#ศนยเรยนรองคกรแหงความสข #quotบรษท #สงวนวงษอตสาหกรรม #จำกดquot.

[vid_tags]

ศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุข "บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด"

สงวน วงษ์ อุตสาหกรรม.

เราหวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ สงวน วงษ์ อุตสาหกรรม นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

READ  VTR มหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลสิโรรส | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ โรง พยาบาล สิ โร รส

You may also like

Leave a Comment