ประสบการณ์ถูกผีข่มขืน | เล่า เรื่อง ข่มขืน

ประสบการณ์ถูกผีข่มขืน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เรื่องเล่าวิญญาณจากประสบการณ์ส่วนตัว วัลล์เป็นคนที่ปฎิบัติธรรมมาแล้วมากกว่า 10 ปี และได้พบกับเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติมากมาย และอยากนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟังค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะ จิตพ้นทุกข์เกิดจากสร้างสมบุญไว้ในจิตมาก จนได้ สอุปาทิเสสนิพพาน หลุดพ้นด้วย มรรค 8 คือข้อปฏิบัติให้พ้นทุกข์ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อมตะธรรม คือ การพ้นจากทุกข์ทั้งปวงโดยสิ้นเชิง คือ ได้จิตพ้นทุกข์ ไม่มี มีอารมณ์เลว ที่เห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัว ไม่หมกเม็ดปกปิดความผิดของตนเพราะอารมณ์ ราคะ โทสะ โมหะ สูญสิ้นไปถาวร การได้มรรคผลนิพพานปรากฏในจิต ขณะมีชีวิตอยู่ คือได้ อรหันต์จิต คือได้มรรคผลนิพพานปรากฏขึ้นในใจได้แล้วนั่นเอง
👏♥ วัลล์ เป็นคนที่ปฎิบัติธรรมมาแล้วมากกว่า 10 ปี และได้พบกับเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติมากมาย และอยากนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟังค่ะ : พระพุทธเจ้า ตรัสสอนว่า กรรมมี 2 อย่าง คือ ปุราณกรรม ได้แก่ กรรมเก่า และ นวกรรม ได้แก่ กรรมใหม่
👏♥ กรรมไหนทำเป็นประจำทุกวัน ย่อมมีอานิสงส์ มีกำลังแรงและทรงพลังมาก จะส่งผล พุ่งแซง กรรมอื่น อื่นได้ จึงต้องตั้งใจลงมือปฏิบัติในมรรคทั้ง 8 ทาง อย่างสมำ่เสมอ ต่อเนื่อง จริงจัง ยาวนาน และมีปริมาณมากพอ จนบุญวาสนาบารมีสูงจนมีกำลังใจเต็มเปี่ยม เต็มที่ที่จะละชั่ว สร้างดี ทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ให้มีอานิสงส์ปรากฎจิตที่มีกำลังบุญวาสนาบารมีหนุน ให้ได้จิตที่วิเศษ ดีเสิศ มีคุณภาพ พ้นจากความทุกข์ ความเจ็บช้ำ เจ็บปวดใจ มั่นคง ไม่หวาดหวั่น ไม่เครียด ไม่วิตกกังวลกลัว เพราะกรรมคือการกระทำที่มีเจตนาเป็นที่ตั้ง ต้องทำวิชาวิเศษให้เกิดสมบูรณ์โดยเร็วทั้ง 8 ทาง เพราะเป็นการผลิตบุญบารมีให้สมบูรณ์สูงสุดชีวิตจะได้ประเสริฐ จิตมีบุญสูงจะช่วย ยกระดับชีวิตให้สูงตาม ยกอริยฐานะจิต ได้แล้วจะโชคดีเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลกและทางธรรม
ศรัทธาพระพุทธองค์ เชื่อในการตรัสรู้อริยสัจ 4 ละบาปชั่ว สร้างบุญกุศล เจริญจิตตภาวนาให้จิตผ่องใส ปฏิบัติให้ครบสมบูรณืใน องค์มรรคทั้ง 8
มรรค หมายถึงทางเดินของใจ เป็นการเดินจาก ความทุกข์
ไปสู่ความเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งมนุษย์หลงยึดอำนาจของอวิชชา หลุดพ้นทุกข์ด้วยการปฏิบัติดีสร้างสมบุญบารมีในวิชา มรรค 8 ประกอบด้วย
1. สัมมาทิฏฐิ ิคือความเข้าใจถูกต้อง
2. สัมมาสังกัปปะ คือความใฝ่ใจถูกต้อง
3. สัมมาวาจา คือการพูดจาถูกต้อง
4. สัมมากัมมันตะ คือการกระทำถูกต้อง
5. สัมมาอาชีวะ คือการดำรงชีพถูกต้อง
6. สัมมาวายามะ คือความพากเพียรถูกต้อง
7. สัมมาสติ คือการระลึกประจำใจถูกต้อง
8. สัมมาสมาธิ คือการตั้งใจมั่นถูกต้อง
การปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอน รวมลงเเหลือเพียง 3คือ ศีลสมาธิปัญญา ก็คือการเดินตามมรรค
👏♥ ข้อบ่งบอกชี้ให้เห็นว่า บรรลุธรรม แล้วนั้น ผู้ปฏิบัติ จะรู้ว่าสำเร็จผล เกิดปฏิเวท คือรู้ว่า บรรลุวิมุติธรรม จะเกิดสภาพเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ที่จิตสะท้อนความสมบูรณ์ที่สุด ในภายใน จิต หลุดพ้นของเขาเอง โดยไม่จำเป็นต้องปล่อย หรือต้องวาง เป็นการหลุดอย่างเด็ดขาดถาวร จากการสิ้นไปของ ราคะ โทสะ โมหะ เพราะการปฏิบัติชอบ คือความสมบูรณ์ครบถ้วนของวิชามรรคมีองค์8 ซึ่งผู้ปฏิบัติ จะมี สันทิฐิโก พึงเห็นเอง ปัตจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ พึงรู้เฉพาะตน เพราะเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีสูงขณะมีลมหายใจ ว่า สามารถดับชาติคือ แก้การเกิดได้แล้ว แก้ตาย แก้ทุกข์ทั้งปวงถาวรได้แล้ว เป็นความหลุดพ้นที่ ไม่กลับกำเริบ ได้อีก เพราะได้ทำกิจพรหมจรรย์จบแล้ว ได้ วิมุติธรรม เลื่อนสกุลสู่ โลกุตตรธรรม พระนิพพาน ได้แล้วนั่นเอง ความดับสนิท ไม่กำเริบ คือความดับขาดจาก กิเลสตัญหา ที่ก่อทุกข์ได้ถาวร และการระงับดับลง ของเจ้าสังขารการปรุงแต่งของ 3 สังขารในส่วน กาย วาจา ใจได้แล้วในขณะมีชีวิต เพราะ การระง้บดับลงของ สัญญาชันธ์ เวทนาขันธ์ สังขารชันธ์ ใน 3 ขันธ์ ระงับดับลงให้เห็นตั้งแต่มีชีวิตอยู่
ผู้บรรลุ อมตะธรรม จะมี วิมุติธรรม จะมีเครื่องอยู่เหมือนกัน ตั้งแต่อดีต ปัจจุปัน อนาคต มีเครื่องอยู่ที่เหมือนกันคือ
👏♥ อริยวาส10
1.เป็นผู้ละนิวรณ์ 5 ได้ขาด…
ละกามฉันทะ ไม่อยากได้ไม่อยากเอา ไม่อยากเกิด ไม่มีอารมณ์ไม่ติดอกติดใจทางเพศ ไม่เป็นเหยื่อของโลกในที่หลงในรูป รส กลิ่น เสียง และ อารมณ์รักในระหว่างเพศ การโอบกอดสัมผัส และจิตใจไม่อ่อนไหว
ละพยาบาท โกธร หงุดหงิด ความถือสา หาความ ขัดเคือง ขัดใจ แค้นใจ เกลียดชัง ผูกใจเจ็บ
ละถีนมิทธะ ความท้อแท้ หดหู่ ห่อเหี่ยว เฉื่อยซึม เหงาหงอย ง่วงเหงาหาวนอน ละเหี่ยท้อถดถอย
ละอุจธัจจกุกกุจจะ ความกลุ้ม ความกลัว ไม่สงบ ฟุ้งซ่าน วุ่นวาย เดือดร้อน รำคาญใจ
ละวิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย เคลือบแคลงไม่แน่ใจ ในพระรัตนตรัย ในพระไดรสิกขา ว่ามีคุณค่าหรือไม่ พระนิพพาน อมตะธรรม วิมุตติธรรม มีจริงหรือไม่ ภูมิภพมีจริงหรือไม่
2.เป็นผู้ประกอบด้วยองค์ 6
มีอุเบกขาต่ออายตนะทั้ง 6
3.เป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียว
คือประกอบการรักษาจิต ด้วยสติ
4.เป็นผู้มีพนักพิง 4 ด้าน
พิจารณาแล้วเสพ
พิจารณาแล้วอดกลั้น
พิจารณาแล้วเว้น
พิจารณาแล้วบรรเทา
5.เป็นผู้ถอนความเห็นดิ่งสุดโต่ง ไปคนละทางได้
6.เป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิง
ละการแสวงหากาม
ละการแสวงหาภพ
ละการแสวงหาพรหมจรรย์
7.เป็นผู้มีความดำริไม่ขุ่นมัว
ละความดำริในกาม
ละความดำริในพยาบาท
ละความดำริในทางเบียดเบียน
8.เป็นผู้มีกายสังขารระงับ (มีปกติสภาวะลมหายใจระงับละเอียด)
ได้ฌาน 4 (มีฌาน 4 โดยไม่ต้องกระทำ)
9.เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดี
หลุดพ้นจาก ราคะ โทสะ โมหะ (มีเจโตวิมุตติ)
10.เป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดี
มีวิมุติญาณทัสสนะ (มีปัญญาวิมุตติ)
👏: ช่องทางติดต่อ ::หาความรู้เพื่อ ทางหลุดพ้นทุกข์ทางจิต
👏♥ กลุ่ม Facebook : https://www.facebook.com/groups/19152…​
👏♥ Facebook ส่วนตัว : https://www.facebook.com/missonechita…​
♥ บ้านจิตทิพย์ ใน กลุ่ม เฟสบุ๊ค คลิกที่
https://www.facebook.com/groups/85902…​
♥ .Nippan Meditation Group เพจ เฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/nippanmg​​

See also  【天盛長歌】汪小敏 - 心機 電視劇 《天盛長歌》 插曲♬♫動態歌詞MV【高音質完整版】(2018) | the rise of phoenixes pantip
See also  เซเลอร์มูน ตอนที่ 2 | เซล่ามูล

ประสบการณ์ถูกผีข่มขืน

เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิยายเสียง สวิงแทบจะ…


See also  EP 36 Part 1/4 บ้านผีปอบ The Sixth Sense คนเห็นผี | คนเห็นผี pantip

เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิยายเสียง

เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิยายเสียง สวิงแทบจะ...

ถามสุดซอย Weekend เปิดใจ ถูกคนใกล้ชิด ข่มขืน ตั้งแต่ 4 ขวบ!! l EP18 (1/4) l 29 พ.ย. 63


ถามสุดซอย Weekend ( 29 พ.ย. 63 )
เปิดใจ ถูกคนใกล้ชิด ข่มขืน ตั้งแต่ 4 ขวบ!!
ต้นซอย กลางซอย เราไม่ถาม
แต่ที่นี่ เราจะ ถามสุดซอย
เนชั่นทีวี22 เปิดใจ ถูก คนใกล้ชิด ข่มขืน ตั้งแต่ 4ขวบ
NationTV ถามสุดซอยWeekend แซ่บมาก ลึกมาก สุดมาก
ถามสุดซอย รวมหัวทีวี หนุ่มศรราม ศรรามเทพพิทักษ์

ถามสุดซอย Weekend เปิดใจ ถูกคนใกล้ชิด ข่มขืน ตั้งแต่ 4 ขวบ!! l EP18 (1/4) l 29 พ.ย. 63

ถูกพ่อแท้ๆ “เลือดบวก” ข่มขืน


EP:3 ข้างกายคุณไม่ลำพัง
📍พ่อแท้ๆเลือดบวก แล้วยังมาข่มขืนหนูอีก😭
พี่กายคะหนูได้พี่เป็นกำลังใจค่ะ
หนูเคยโดนพ่อแท้ๆข่มขืนตอนอายุ17 อีกซ้ำพ่อหนูเค้ายังมีเชื้อ HIV หนูแจ้งความแล้วแต่ตำรวจบอกว่าหนูแจ้งความเท็จทั้งๆที่มีใบตรวจร่างกาย หมอให้หนูกินยาต้านเชื้อ HIV 3 เดือน พอถึงเวลาตรวจหนูใจเต้นแรงมากกลัวว่าจะติด แต่สรุปคือไม่ติด หนูทั้งดีใจทั้งโล่งใจ (กาย:พี่โล่งใจแทนจริงๆค่ะ)
หนูเห็นข่าวเรื่องการโดนข่มขืนทีไร อยากจะฆ่าพวกนั้นให้ตายทั้งเป็นให้หมด แต่ทำได้แต่คิดในใจ
ตอนนี้หนูมีครอบครัวแล้ว มีลูก2คน แต่พ่อก็ยังคอยโทรมาขอตัง จนหนูบอกตัดจากความเป็นพ่อลูกกันไปเลย พี่ว่าหนูผิดมั้ยคะที่ตัดขาดพ่อกับเค้า พ่อที่ไม่เคยเลี้ยงหนูเลย พ่อที่ติดยา พ่อที่วันๆไม่ทำงานการอะไรเลย
(กาย: ไม่ค่ะ ไม่ผิด พ่อที่ให้แค่สเปิร์มมาตัวนึง ทำให้เกิดแล้วมาข่มขืน เรียกว่าคนรู้จักยังกระดากปากเลย หนูเปลี่ยนเบอร์หนีเลยค่ะ”)
ถึงเรื่องผ่านมานานแล้ว แต่มันเหมือนเป็นนรกในใจหนู ทำไมไม่เคยลืมเรื่เลวร้ายแบบนั้นได้เลยทัเงๆที่พยายามจะลืมก็ลืมไม่ได้
ครอบครัวแฟนหนูไม่มีใครรู้เลยนี้เลยคะ หนูกลัวเค้ารับไม่ได้
(กาย:“อย่าคิดถึงอดีตค่ะ เดินหน้าทำแต่วันที่ดีๆให้ตัวเองและครอบครัวของเราดีกว่า”😊)
ขอบคุณพี่มากนะคะพี่เป็นคนเข็มแข็งมากๆ
•••ปลอบใจน้องหน่อยค่ะ•••
ข้างกายคุณไม่ลำพัง

ถูกพ่อแท้ๆ “เลือดบวก” ข่มขืน

นิยาย​รัก​ นิยาย​เสียง​ เรื่อง​เล่า​ เรื่องสั้น​ ของลุง ใหญ่จัง


สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ
https://www.youtube.com/channel/UC4oHpJJ59GGt4FhEiF8r4aQ/join
เรื่องเล่าstory เรื่องสั้นเรื่องสั้น ฟังเล่าเรื่อง storyเล่าเรื่อง ฟังเรื่องเล่า นิยายเรื่องสั้น เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิยายรัก เรื่องแต่ง

นิยาย​รัก​ นิยาย​เสียง​ เรื่อง​เล่า​ เรื่องสั้น​ ของลุง ใหญ่จัง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่GAMES

Leave a Comment